& Agency Services

 


Our Services

  • Genomföra studier för projekt på tillväxtmarknader

 

  • Hjälpa företag att etablera utländska filialer

 

  • Hantera projekt samt följa upp med ett professionellt rapporteringssystem

 

  • Upphandling av jordbruksråvaror från tillväxtmarknader

 

  • Marknadsundersökningar, marknadsutveckling samt produktutveckling

 

  • Marknadsstrategier, marknadsövervakningar och dataanalys

 

  • Arrangera distributionsnät och distributionspartners på tillväxtmarknader

 

  • Övervakning av distributörsaktiviteter. Val av produktionspartners, samt bygga upp försäljningsnät

  • Genomföra PR och reklam

  • Internationella konsultationer

  • Hållande seminarier, presentationer, presskonferenser, samt personalutbildning efter behov

  • Finansiell rådgivning

  • Finansiella tjänster

  • Mäklartjänstere

  • Logistik & Frakt. Tullklarering samt magasinering

  • Investera i olika sektorer samt andra investeringsmöjligheter

 

  • Främja samarbeten på globala marknader med särskild tonvikt på Afrika, ME, Sydamerika och Asien

 

  • Vara tillgänglig som din representant i Afrika, ME, Sydamerika och Asie